Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp

Abstract: Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển này được áp dụng cho gói thầu xây lắp theo quy định tại chương III Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước và quốc tế

Date issued: 20/05/2009

File Type: .pdf

Size: 950.58 KB

Download:

View: 12.640

Content:

ON Title Number/Symbol Abstract Date issued View File Type Download
1Thông tư hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu02/2009/TT-BKHCăn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ... 17/02/20098.533.doc
2Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp937_2008_QĐ-BKHMẫu hồ sơ mời sơ tuyển này được áp dụng cho gói thầu xây lắp... 20/05/200912.641.pdf