CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO VÀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM KÝ KẾT THỎA THUẬN TÀI TRỢ VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC

Chiều ngày 05/3/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) tổ chức Hội nghị Triển khai chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp là khách hàng của VDB.

 

Từ sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP ngày 07/11/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước, VDB đã khẩn trương, tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng cho việc triển khai Nghị định này một cách hiệu quả. Đây là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho VDB, tạo một bước tiến quan trọng để khơi thông nguồn vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước. Nguồn vốn của VDB không chỉ góp phần phát triển kinh tế xã hội trong nước mà còn hỗ trợ các dự án đầu ra nước ngoài như Dự án thủy điện Xekaman1 và Dự án thủy điện Xekaman3.

Tại hội nghị, VDB và các doanh nghiệp đã ký kết thỏa thuận đăng ký vay vốn tại VDB với số tiền lên đến 67.430 tỷ đồng. Trong đó, Công ty cổ phần Điện Việt Lào đã đăng ký vay vốn tại VDB từ năm 2025 đến năm 2030 dự kiến là 23.000 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư các dự án mới tại Lào theo Hiệp định ký giữa hai Chính phủ, trước mắt là Dự án thủy điện Xekaman4 dự kiến khởi công trong quý IV/2024.

 

Sự kiện này đánh dấu quá trình hợp tác phát triển lâu dài giữa Công ty cổ phần Điện Việt Lào và Ngân hàng Phát triển Việt Nam.