LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2023

 

Click vào đây để tải về (Tài liệu kèm theo tờ trình 74/CT-HĐQT ngày 20/11/2023)

Click vào đây để tải về (Tài liệu kèm theo tờ trình 06/CT-HĐQT ngày 12/01/2024)