THÔNG BÁO MỜI THẦU ( Lần 2) Gói thầu : Mua sắm máy toàn đạc điện tử & Máy định vị vệ tinh GPS phục vụ công tác đo đạc - Dự án thủy điện Xekaman 3

Công ty TNHH Điện Xekaman 3 (XEKAMAN3 ) chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh Gói thầu : Mua sắm máy toàn đạc điện tử & Máy định vị vệ tinh GPS phục vụ công tác đo đạc - Dự án thủy điện Xekaman 3, cụ thể như sau:

 1. Tên dự án: Dự án thủy điên Xekaman 3
 2. Chủ đầu tư - Bên mời thầu: Công ty TNHH Điện Xekaman 3
 3. Tên gói thầu: Mua sắm máy toàn đạc điện tử & Máy định vị vệ tinh GPS phục vụ công tác đo đạc - Dự án thủy điện Xekaman 3
 4. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh điện năm 2023;
 5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn
 6. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;
 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày
 8. Thời gian phát hành thư mời chào hàng cạnh tranh: Từ  14 giờ 00 phút, ngày 22/11/2023 đến trước 14giờ 00 phút, ngày 30/11/2023.
 9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 11 năm 2023.
 10. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 11 năm 2023.
 11. Bản yêu cầu báo giá cấp: Miễn phí.
 12. Địa điểm phát hành HSYC chào giá và nhận HS chào giá :
 • Gửi trực tiếp: Trụ sở Công ty TNHH Điện Xekaman3: Km13-đường D4, Huyện Đắc Chưng, Tỉnh Sê Kông, Nước CHDCND Lào.
 • Gửi qua Bưu điện: Công ty TNHH điện Xekaman 3- Hòm thư số 02 bưu điện Nam giang, thị trấn thạnh Mỹ huyện Nam giang – Tỉnh Quảng Nam
 • Bản scan có đặt mật khẩu gửi theo địa chỉ Email: xekaman3.ktvttb@gmail.com;. Số điện thoại liên hệ: 0983348899 (Mr:  Kim Thiên Tuế ) Tại Lào;