THÔNG BÁO MỜI THẦU: Công ty TNHH Điện Xekaman 3 (XEKAMAN3) chuẩn bị tổ chức Đấu thầu rộng rãi gói thầu: Kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn năm 2023– Nhà máy thủy điện Xekaman 3

Công ty TNHH Điện Xekaman 3 (XEKAMAN3) chuẩn bị tổ chức Đấu thầu rộng rãi gói thầu: Kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn năm 2023– Nhà máy thủy điện Xekaman 3 .cụ thể như sau:

 1. Tên dự án: Dự án thủy điên Xekaman 3
 2. Chủ đầu tư -Bên mời thầu: Công ty TNHH Điện Xekaman 3
 3. Tên gói thầu: Kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn năm 2023 – Công trình thủy điện Xekaman 3
 4. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh điện năm 2023;
 5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn;
 6. Loại hợp đồng: Hỗn hợp;
 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 7 ngày.
 8. Thời gian phát hành HSYC: Từ  08 giờ 00 phút, ngày 21/06/2023  đến trước 11 giờ 00 phút, ngày 26/06/2023.
 9. Thời điểm đóng thầu: 11 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2023.
 10. Thời điểm mở thầu: 11 giờ 15 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2023.
 11. Địa điểm phát hành HSYC và nhận HS chào giá:

Gửi trực tiếp: Trụ sở Công ty TNHH Điện Xekaman3: Km13-đường D4, Huyện Đắc Chưng, Tỉnh Sê Kông, Nước CHDCND Lào.

Gửi qua Bưu điện: Công ty TNHH điện Xekaman 3- Hòm thư số 02 bưu điện Nam giang, thị trấn thạnh Mỹ huyện Nam giang – Tỉnh Quảng Nam

Bản scan có đặt mật khẩu gửi theo địa chỉ Email: xekaman3.ktvttb@gmail.com;. Số điện thoại liên hệ: 0327215136  (Mr  Đinh Thanh Tâm) Tại Lào;