CÔNG TY CP ĐIỆN VIỆT LÀO BÁO CÁO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NƯỚC CHDCND LÀO VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2023 CỦA CÔNG TY TẠI LÀO

 

Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Tại Thủ đô Vientiane nước CHDCND Lào, Ông Nguyễn Đức Cử - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Việt Lào đã báo cáo Ngài Sonexay Siphandone - Thủ tướng Chính phủ nước CHDNCND Lào về khái quát tình hình thực hiện đầu tư các Dự án thủy điện do Công ty Cổ phần Điện Việt Lào đầu tư tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Trong đó, nổi bật các kết quả đạt được của Dự án thủy điện Xekaman1 và Dự án thủy điện Xekaman3:

  1. Kết quả vận hành kinh doanh và nộp Ngân sách Chính phủ Lào trong năm 2023:

Các nhà máy điện tại Dự án thủy điện Xekaman 1 và Dự án thủy điện Xekaman 3 vận hành ổn định, an toàn, sản lượng đạt hơn 2,35 tỷ kWh với doanh thu đạt 135 triệu USD, vượt 6% kế hoạch. Nộp nhân sách nhà nước Lào hơn 15 triệu USD

Đối với Trung tâm đào tạo vận hành và sửa chữa của Công ty TNHH Điện Xekaman 1: Công ty đã hoàn thiện xây dựng bộ máy, soạn giáo trình đào tạo, xây dựng cơ sở vật chất. Hiện nay, đang tiếp tục làm việc với Bộ KHĐT và Bộ Năng lượng và Mỏ để cấp phép hoạt động;

Các công trình phụ trợ của Dự án thủy điện Xekaman 1 và Dự án thủy điện Xekaman 3 như đường giao thông, khu văn phòng, và các nghĩa vụ khác đã cơ bản hoàn thành;

Đối với công tác an sinh xã hội tại dự án: Công ty đã hoàn thiện toàn bộ các nghĩa vụ đối với dự án, gồm: Hoàn thành các khu Tái định cư, hỗ trợ con giống, cây trồng, khai hoang cải tạo đất, hoàn thành các nghĩa vụ tài chính tại dự án theo Hợp đồng Nhượng quyền/ Hợp đồng B.O.T

  1. Về Kế hoạch năm 2024 và giai đoạn tiếp theo:

Đối với Dự án thủy điện Xekaman 3:

Công ty Cổ phần Điện Việt Lào kiến nghị Thủ tướng Chính phủ Lào quan tâm, chỉ đạo các cơ quan ban ngành của Lào sớm hoàn thiện thủ tục để ký kết hợp đồng BOT điều chỉnh ngay khi hoàn thành điều chỉnh giá điện Xekaman 3 tại Việt Nam; Cho phép bán 100% sản lượng điện của Dự án về Việt Nam.

Các dự án điện khác:

Đối với Dự án thủy điện Xekaman 4: Công ty đã hoàn thành công tác chuẩn bị xin phê duyệt đầu tư điều chỉnh FS, gia hạn PDA, xin triển khai trước một số hạng mục trước khi ký kết hợp đồng CA. Công ty Cổ phần Điện Việt Lào kiến nghị Ngài Thủ tướng Chính phủ Lào quan tâm, giúp đỡ để sớm triển khai và hoàn thành đầu tư xây dựng Dự án thủy điện Xekaman 4;

Công ty Cổ phần Điện Việt Lào kiến nghị Ngài Thủ tướng Chính phủ Lào cho phép Công ty thực hiện các thủ tục nghiên cứu các Dự án thủy điện trên dòng sông Xekaman với tổng công suất thiết kế khoảng 265MW vả Dự án điện mặt trời nổi trên hồ Xekaman 1 với tổng công suất thiết kế khoảng 1000MW.

Sau khi nghe Công ty báo cáo, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào rất vui mùng với kết quả đạt được của Công ty trong thời gian qua, đặc biệt là Dự án thủy điện Xekaman 1 và Dự án thủy điện Xekaman 3, mặc dù có gặp sự cố nhưng đã khắc phục, hoạt động và đạt được kết quả đáng kể.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá Công ty cổ phần Điện Việt Lào là một trong những doanh nghiệp sang đầu tư tại Lào có những hoạt động kinh doanh đạt được kết quả cao. Điều quan trọng là Công ty đã nhận được sự tin tưởng của Nhà nước và các tổ chức quốc tế đánh giá năng lực tài chính của Công ty trong việc triển khai các thủy điện và dự án năng lượng điện mặt trời.

Đối với  phát triển năng lượng điện, không chỉ tại Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết TW5 của BCH TW Đảng nhân dân Cách mạng Lào cũng nhấn mạnh đến nội dung cần tạo chuyển biến mới để phát triển năng lượng điện của Lào trong 10 năm tới.

Cùng với thủy điện, Chính phủ Lào rất chú trọng việc phát triển năng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng tái tạo. Vì vậy, Chính phủ Lào rất hoan nghênh đề xuất dự án điện năng lượng mặt trời trên mặt hồ Xekaman 1 của Công ty cũng như việc Công ty Cổ phần Điện Việt Lào đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với Tập đoàn ITOCHU của Nhật Bản để nghiên cứu đầu tư Dự án điện mặt trời tại Dự án thủy điện Xekaman1 với công suất thiết kế khoảng 1000MW.

Buổi gặp gỡ đã diễn ra hết sức tốt đẹp, đánh dấu bước ngoặc, mở ra một thời kỳ mới cho dự phát triển của Công ty cổ phần Điện Việt Lào, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác, hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.