THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NƯỚC CHDCND LÀO GẶP MẶT DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐANG ĐẦU TƯ TẠI LÀO

 

Ngày 03 tháng 4 năm 2023, Tại Thủ đô Vientiane nước CHDCND Lào, Ngài Sonexay Siphandone - Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào đã tổ chức gặp gỡ Doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Lào, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đầu tư tại Lào.

Tại buổi gặp mặt mặt, Ông Nguyễn Đức Cử - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Việt Lào đã báo cáo Ngài Thủ tướng Chính phủ Lào về khái quát tình hình thực hiện đầu tư các Dự án thủy điện do Công ty Cổ phần Điện Việt Lào đầu tư tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Trong đó, nổi bật các kết quả đạt được của Dự án thủy điện Xekaman1 và Dự án thủy điện Xekaman3.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Việt Lào đã báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ Lào một số đề xuất nhằm tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với Dự án thủy điện Xekaman3 cũng như các dự án xuất khẩu điện sang Việt Nam:

  1. Kết quả vận hành kinh doanh và nộp Ngân sách Chính phủ Lào:

Sản lượng điện sản xuất nhập khẩu sang Việt Nam lũy kế đến 31/12/2022 (từ dự án Xekaman 1 và Xekaman 3): 11,24 tỷ Kwh (trong đó năm 2022 là 2,56 tỷ kWh).

Doanh thu của VIETLAOPOWER (từ dự án Xekaman 1 và Xekaman 3) – Kim ngạch xuất khẩu từ Lào về Việt Nam lũy kế đến 31/12/2022 là 590,85 triệu USD (trong đó năm 2022 là 138,34 triệu USD).

Tổng số tiền nộp vào ngân sách nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào lũy kế đến 31/12/2022: 57,05 triệu USD (trong đó năm 2022 là 10,23 triệu USD).

  1. Đối với Dự án thủy điện Xekaman 3

Để tạo điều kiện cho dự án, VIETLAOPOWER kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ Lào giúp Công ty hoàn thành việc điều chỉnh giá điện theo mức giá bình quân là 6,95 Uscent/kWh và phấn đấu trong Quý III/2023 ký kết hợp đồng B.O.T điều chỉnh.

  1. Về cơ chế giá điện bàn từ Lào sang Việt Nam từ ngày 01/01/2026

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư các nhà máy điện tại Lào để cung cấp cho hệ thống điện của Việt Nam, VIETLAOPOWER kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ Lào có ý kiến với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam sớm ban hành quy định nguyên tắc và khung giá điện nhập khẩu từ Lào về Việt Nam sau năm 2025.

  1. Đến thời điểm hiện nay, VIETLAOPOWER là doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam và Lào đã đầu tư thành công dự án thủy điện tại Lào đã thực hiện bán điện sang Việt Nam với 02 dự án là thủy điện Xekaman 1 và Xekaman3. Vì vậy, VIETLAOPOWER đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công tác đầu tư cũng như vận hành, sửa chữa các nhà máy thủy điện tại Lào và bán về Việt Nam. Xekaman 1 đang báo cáo với các Bộ Ban ngành của Chính phủ Lào về việc thành lập Trung tâm dịch vụ, sửa chữa thuộc Công ty TNHH điện Xekaman1 với nhiệm vụ là đào tạo công nhân vận hành, công nhân sửa chữa; thực hiện sữa chữa và tư vấn vận hành cho các nhà máy điện của VIETLAOPOWER cũng như các dự án điện khác tại Lào.
  2. Với kết quả thực hiện đầu tư Dự án thủy điện Xekaman1 và Dự án thủy điện Xekaman3 hiện nay, VIETLAOPOWER đang được các tổ chức tài chính quốc tế như: Ngân hàng Natixis của Pháp, Ngân hàng AIIB, Tập đoàn tài chính quốc tế IFC,... quan tâm, cam kết hỗ trợ tài chính để VIETLAOPOWER tiếp tục đầu tư tại Lào. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư các dự án do các tổ chức tín dụng quốc tế có nguồn tài chính mạnh, các khoản vay để đầu tư dự án có lãi suất hợp lý nên sẽ nâng cao được hiệu quả đầu tư. Với kinh nghiệm thực hiện và cam kết của các tổ chức tín dụng quốc tế, VIETLAOPOWER mong muốn được Chính phủ Lào tạo điều kiện, cho phép nghiên cứu, triển khai đầu tư thêm các dự án năng lượng điện tái tạo tại Lào với tổng công suất khoảng 1.500MW.
  3. Ngoài ra, đến nay, Công ty đã hoàn thành thực hiện các công việc theo ý kiến chỉ đạo của Ngài Thủ tướng tại các chuyến thăm và kiểm tra tại Dự án thủy điện Xekaman1 trước đây.

Ngay sau khi dự án thủy điện Xekaman 3 đưa vào phát điện trở lại, VIETLAOPOWER đã quyết định đầu tư hơn 10 triệu USD để hoàn thiện hệ thống đường vận hành của dự án Xekaman 1, dự án Xekaman 3; hệ thống đường dân sinh tại dự án Xekaman 1; khu nhà ở và làm việc của cán bộ công nhân viên, ...

Sau khi nghe Công ty báo cáo, Ngài Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào đã chúc mừng các kết quả đã đạt được của Công ty và có ý kiến như sau:

  1. Hoan nghênh chiến lược đầu tư thêm 1.500MW đến năm 2030. Sự công nhận và sẵn sàng cung cấp tín dụng của các định chế tài chính quốc tế là rất tốt. Đề nghị Công ty có Tờ trình gửi Chính phủ để Chính phủ giao cho bộ ngành liên quan nghiên cứu và xem xét các dự án tiềm năng có thể giao cho Công ty phát triển;
  2. Hoan nghênh ý tưởng thành lập trung tâm đào tạo vận hành, sửa chữa và tư vấn vận hành các nhà máy điện. Hiện nay, đất nước có nhiều công trình nhưng lại có rất ít cơ sở đào tạo nghề. Đề nghị Công ty làm Tờ trình lên các cơ quan ban ngành liên quan, cụ thể là Bộ Năng lượng và Mỏ, Bộ Kế hoạch Đầu tư.
  3. Đề nghị Công ty quan tâm và giành sự hỗ trợ nhiều hơn nữa cho đời sống của nhân dân huyện Sanxay gần khu vực dự án vì còn nhiều khó khăn.
  4. Về Dự án Thủy điện Xekaman 3:

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Lào đồng ý cho gia hạn thêm 25 năm kể từ ngày phát điện trở lại và cho phép bán 100% sản lượng điện của Dự án về Việt Nam, coi đây như một Dự án mới.

Về việc điều chính giá điện của Dự án lên 6.95 USCents: Thủ tướng sẽ trao đổi vấn đề này với Đồng chí Thủ tướng Chính phủ Việt Nam trong cuộc gặp tới đây.

Thủ tướng Chính phủ Lào chụp anh lưu niệm cùng Chủ tịch HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty CP Điện Việt Lào

Tuyến Đập – Công trình thủy điện Xekaman1

Toàn cảnh Công trình thủy điện Xekaman1

Tuyến Đập và hồ chứa Công trình thủy điện Xekaman3